<div align="center"> <h1>Historia Polskiej Motoryzacji</h1> <h3>Historia motoryzacji - czasy przed - i powojenne</h3> <p>motoryzacja,FIAT,FSO,FSM,fiat,fso,fsm,stare samochody,Syrena,Smyk,Beskid,humor,żarty,dziewczyny,Wars,Ogar</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.polska-motoryzacja.5v.pl/index.html" rel="nofollow">http://www.polska-motoryzacja.5v.pl/index.html</a></p> </div>